Object structure

Title:

Standardy zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/32/2008

Creator:

Bitner, Michał. Autor ; Cichocki, Krzysztof Stefan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 24

Subject and Keywords:

Jednostki samorządu terytorialnego (jst) ; Wieloletnie planowanie finansowe i inwestycyjne ; Standardy zarządzania długiem ; Rating

Abstract:

Celem artykułu jest omówienie miejsca i roli długu w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego (JST), zaprezentowanie modelu efektywnego zarządzania długiem przez polskie samorządy oraz przedstawienie wniosków wynikających z badań poziomu tej efektywności w polskich samorządach. Efektywność zarządzania długiem jest ściśle powiązana z efektywnością zarządzania finansami w JST i powinna wynikać z dobrych praktyk, które tworzą proces polegający na ciągłym i wieloletnim utrzymywaniu określonych standardów. W artykule, w oparciu o literaturę przedmiotu, praktyki międzynarodowe oraz wieloletnie doświadczenia autorów ze współpracy z JST, zaproponowano standardy zarządzania długiem przez krajowe samorządy. Zbiór tych standardów stanowi model efektywności zarządzania długiem.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2008-32

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: