Object structure

Title:

Negotiation Strategies of Programmable Agents in Continuous Double Auctions

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/33/2012

Creator:

Nahorski, Zbigniew Tadeusz. Autor ; Radziszewska, Weronika Henryka. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

72 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 72

Subject and Keywords:

Systemy wieloagentowe ; Greenhouse gases emission ; Emisja gazów cieplarnianych ; Multiagent system ; Auction modeling ; Modelowanie aukcji

Abstract:

In this work we review strategies of agents participating in a double auc­tion. There are a lot of different categories of strategies: some consider history, others are reacting on the last placed bid or apply learning algo­rithms. Some strategies, as ZI, GD, and AA, have been already reviewed in an earlier publication of the present authors [21]. They are repeated here to make a possibly full compendium of strategies proposed in the literature.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2012-33

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: