Object structure

Title:

Developing a High Resolution Spatial Inventory of GHG Emissions for Poland from Stationary and Mobile Sources

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/18/2016

Creator:

Bun, Rostyslav. Autor ; Nahorski, Zbigniew Tadeusz. Autor ; Horabik-Pyzel, Joanna Stanisława. Autor ; Danylo, Olha. Autor ; See, Linda. Autor ; Charkovska, Nadiya. Autor ; Topylko, Petro. Autor ; Halushchak, Mariia. Autor ; Lesiv, Myroslava. Autor ; Valakh, Mariia. Autor ; Striamets, Oleksandr. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

stron ; 21 cm ; Bibliografia s. -0

Subject and Keywords:

Niepewność ; Emisja gazów cieplarnianych ; Uncertainty ; Monte carlo methods ; Greenhouse gas emissions ; High resolution spatial inventory ; Inwentaryzacja przestrzenna o wysokiej rozdzielczości

Abstract:

null

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Raport

Source:

RB-2016-18

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: