Object structure

Title:

A Multicriteria Approach for Analysis of the Impact of GHG Limiting Policies on Economic Growth in Poland

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/33/2016

Creator:

Gadomski, Jan (ekonometria) ; Kruś, Lech ; Nahorski, Zbigniew (1945– )

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

20 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 19-20

Subject and Keywords:

Gaz cieplarniany ; Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych ; Greenhouse gas reduction ; Impact on economic growth ; Wpływ na wzrost gospodarczy ; Emisja gazów

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Raport

Source:

RB-2016-33

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: