Object structure

Title:

Nieparametryczne metody statystycznego sterowania procesami (SPC)

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/46/2006

Creator:

Hryniewicz, Olgierd. Autor ; Olwert, Anna. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

12 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 12

Subject and Keywords:

Statystyczne sterowanie procesem ; Statystyka nieparametryczna

Abstract:

Celem statystycznego sterowania procesami (SPC) jest wykrywanie ich rozregulowań, co w konsekwencji powinno prowadzić do znajdowania i usuwania przyczyn rozregulowania, a więc do poprawy jakości procesu. Od kilkudziesięciu już lat stosowane są do tego celu proste metody statystyczne, a w tym niezwykle popularne karty kontrolne. W pracy zaproponowano oryginalne zastosowanie nieparametrycznej metody statystycznej - testu niezależności Kendalla - do wykrywania rozregulowań procesu. Własności procedury zbadano dla rozregulowań przejawiających się występowaniem zależności pomiędzy kolejnymi obserwacjami procesu, które można opisać przy pomocy dwuwymiarowego rozkładu normalnego oraz kopuł Farliego - Gumbela - Morgensterna.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2006-46

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: