Object structure

Title:

Zastosowanie modelu prognozowania indeksu objętościowego osadu do oceny niezawodności i poprawy eksploatacji oczyszczalni ścieków

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/34/2017

Creator:

Szeląg, Bartosz. Autor ; Studziński, Jan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

32 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 32

Subject and Keywords:

Optymalizacja ; Sieci neuronowe ; Modelowanie ; Oczyszczalnia ścieków ; Regresja logistyczna ; Sterowanie reaktora biologicznego

Abstract:

W pracy opisano zastosowania modelu regresji logistycznej do prognozy sedymentacji osadu.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2017-34

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: