Object structure

Title:

Prediction of Reliability – Pitfalls of Rusing Pearson’s Correlation

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/19/2012

Creator:

Hryniewicz, Olgierd. Autor ; Karpiński, Janusz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

32 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 32

Subject and Keywords:

Spearman's rank correlation coefficient ; Measures of dependence ; Miary zależności ; Prediction of reliability ; Pearson's rho ; Prognoza niezawodności

Abstract:

Pearson’s coefficient of linear correlation r is the most popular among practitioners measure of dependence. In the paper we have shown, using comprehensive computer simulations, that its application is very limited when we search for informative variables that can be used for the prediction of reliability. We have shown that Kendall’s coefficient of association t is much better for this purpose.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2012-19

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: