Object structure
Title:

Nowe stanowisko brzozy karłowatej (Betula nana L.) w powiecie święciańskim = Ein neuer Standort von Betula nana L. im Kreise Święciany

Creator:

Pacyna, Tadeusz (1908–1939)

Publisher:

[wydawca nieznany] ; (Drukarnia i Litografja Jan Cotty)

Place of publishing:

Warszawa ; (Warszawa)

Date on-line publ.:

1936

Description:

"Odbitka ze Sprawozdań z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego XXIX, 1936. Wydział IV ; Comptes Rendus des séances de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie XXIX, 1936. Classe IV" ; 8 s. : il. ; 23 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Brzoza karłowata (Betula nana L.) - nowe stanowisko - powiat święciański - Polska ; Brzoza karłowata (Betula nana L.) - torfowiska - powiat święciański - Polska

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/513 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: