Object structure

Title:

Über fächerförmige sinneshaare von Hippolyte Leach (Virbius Otto) = O wachlarzykowatych włosach czuciowych w rodzaju Hippolyte Leach (Virbius Otto)

Creator:

Lubicz-Niezabitowski, Edward Feliks (1875-1946)

Publisher:

Nakładem Akademii Umiejętności

Place of publishing:

Cracovie

Date issued/created:

1913

Description:

"Extrait du Bulletin de l’Académie des Sciences de Cracovie, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B: Sciences Naturelles, Janvier 1913" ; 25 s. : 23 cm

Subject and Keywords:

Raki (Hippolyte Leach) - włoski czuciowe - rozmieszczenie ; Raki (Hippolyte Leach) - struktura wewnętrzna - występowanie

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/485 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa