Object structure

Title:

Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 1953-2010 = The Cartography and GIS Laboratory of the Institute of Geography andSpatial Organization, Polish Academy of Sciences, 1953-2010

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011)

Creator:

Gawryszewski, Andrzej (1939-)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

kartografia ; GIS ; Polska ; atlas narodowy ; atlas samochodowy ; mapy administracyjne

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

267

End page:

280

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143

Source:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego