Object

Title: Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008 = Thermal seasons in Poznań in the period 2001-2008

Creator:

Szyga-Pluta, Katarzyna

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Atlas klimatu Polski, 2005, red. H. Lorenc, IMGW, Warszawa.
2. Degirmendžić J., Kożuchowski K., 2004, Zmiany termicznych pór roku w Łodzi w latach 1947–2003, [w:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi, Acta Geographica Lodziensia, 89, Łódź, s. 59–71.
3. Dubicka M., 1996, Termiczne pory roku we Wrocławiu, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1794, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 3, s. 5–31.
4. Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1, 1, s. 7–20.
5. Kossowska-Cezak U., 2005, Zmiany termicznych pór roku w Warszawie w okresie 1933–2004, Przegląd Geofizyczny, 50, 3–4, s. 265–277.
6. Makowiec M., 1983, Wyznaczanie termicznych pór roku, Przegląd Geofizyczny, 28, 2, s. 209–220.
7. Niedźwiedź T., Limanówka D., 1992, Termiczne pory roku w Polsce, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 90, s. 53–69.
8. Nowosad M., Filipiuk E., 1998, Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951–1995, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica 3, s. 231–240.
9. Olechnowicz-Bobrowska B., Wojkowski J., 2006, Okresy termiczne w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (1992–2000), [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodark Przestrzennej UJ, Kraków, s. 51–61.
10. Olszewski J.L., Jastrząb B., 1996, Termiczne pory roku w środkowej części Gór Świętokrzyskich, Roczniki Świętokrzyskie, seria B – Nauki Przyrodnicze, PAN – Oddział Kraków, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 23, s. 91–108.
11. Piotrowicz K., 2000, Sposoby wydzielania pór roku, Przegląd Geofizyczny, 47, 3–4, s. 261–278.
12. Piotrowicz K., 2006, Pory roku – zastosowanie metod ich wyznaczania, [w:] K. Migała, P. Ropuszyński (red.), Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska, PTG, Wrocław, s. 97–107.
13. Samborski A.S., Bednarczuk J., 2009, Termiczne pory roku w okolicach Zamościa w latach 2001–2008. Acta Agrophysica, 14, 1, s. 187–194.
14. Skowera B., Kopeć B., 2008, Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971–2000), Acta Agrophysica, 12, 2, s. 517–526.
15. Tamulewicz J., 2001, Termiczne pory roku w Świnoujściu i Suwałkach w latach 1966–1995, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 52, s. 175–189.
16. Wiszniewski W., 1960, Kilka uwag o meteorologicznych porach roku w Polsce w świetle średnich wieloletnich wartości temperatury, Przegląd Geofizyczny, 5, 1, s. 31–39.
17. Woś A., 2006, Termiczne pory roku w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku, [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 117–125.
18. Woś A., 2010, Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

109

End page:

119

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:1235 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information