Object

Title: Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień-wrzesień = Variability in the numbers of cold, cool, warm, hot, and very hot days in Poland in the April-September period

Creator:

Koźmiński, Czesław (1932-) ; Michalska, Bożena

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa. ; 2. Bogucki J., Dąbrowska A., Tyczka S., Wnuk B., 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Seria: Podręczniki, 48, AWF, Poznań. ; 3. Boksa V.G., Boguckij B.V., 1966, Klimatoterapia (rukovodstvo dla vracej), Izd. Zdorove, Kiev. ; 4. Brazdil R., Budikova., Auer I., Bohm R., Cegnar T., Fasko P., Lapin M., Gajic-Capka M., Zaninovic K., Kolewa K., Niedźwiedź T., Ustrnul Z., Szalai S., Weber R.O., 1996, Trends of maximum and minimum daily temperatures in central and southeastern Europe, International Journal of Climatology, 16, s. 765–782. ; 5. Brunetti M., Bufoni L., Mangeri M., Nanni T., 2000, Trends of minimum and maximum daily temperatures in Italy from 1865 to 1996, Theoretical and Applied Climatology, 16, s. 765–782. ; 6. Cebulak E., Limanówka D., 2007, Dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza, [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, s. 185–194. ; 7. Cegnar T., Matzarakis A., 2004, Trends of thermal bioclimate and their aplication for tourismi n Slovenia, [w:] Matzarakis A., De Freitas C.R., Scott D. (red.) Advances in Tourism Climatology, Berichte des Meteorologischen Institutes der Universtat Freiburg, 12, s. 66–73. ; 8. Kossowska-Cezak D., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź. ; 9. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa. ; 10. Koźmiński C., Michalska B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica PAN, Lublin, 15, 2, s. 347–358. ; 11. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, AR w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. ; 12. Kuchcik M., 2006, Fale upałów w Polsce w latach 1993–2002, Przegląd Geograficzny, 78, 3, s. 397–412. ; 13. Lijewski T., Mikołowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa. ; 14. Matzarakis A., Mayer H., 1991, The extreme heat wave in Athens in July 1987 from the point of view of human biometeorology, Atmospheric Environment, 25B, 2, s. 203–211. ; 15. Michalska B., Mąkosza A., 2007, Warunki biotermiczne na Nizinie Szczecińskiej podczas lata w roku 2006 na tle sezonów letnich 1961–1990 i 2001–2005, Balneologia Polska, 3 (109), s. 186–194. ; 16. Piotrowicz K., 2007, Wieloletnie zróżnicowanie liczby nocy gorących w Krakowie, Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, s. 279–286. ; 17. Twardosz R., 2009, Fale niezwykłych upałów w Europie na początku XXI wieku, Balneologia Polska, 3 (117). ; 18. Ustrnul Z., Czekierda D., 2002, Ekstremalne wartości temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku na tle warunków cyrkulacyjnych, Wiadomości IMGW, Warszawa, 25, 4, s. 3–21.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

91

End page:

107

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:1234 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information