Object structure

Title:

Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry = Organic-carbon content as an indicator of Holocene denudation in the Upper Odra River basin

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Creator:

Wójcicki, Krzysztof J. ; Marynowski, Leszek

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

References:

1. Abłamowicz D., 2004, Człowiek i środowisko przyrodnicze w dorzeczu górnej Odry. Stan, potrzeby i perspektywy badawcze, [w:] D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, Muzeum Śląskie, Katowice, s. 235–252.
2. Abłamowicz D., Śnieszko Z., 2001, Osadnictwo kultur rolniczych w dorzeczu środkowej Kłodnicy a atrakcyjność krajobrazu, Sprawozdania Archeologiczne, 53, Kraków, s. 35–83.
3. Alexandrowicz S.W., Klimek K., Kowalkowski A., Mamakowa K., Niedziałkowska E., Pazdur M., Starkel L., 1981, The Evolution of the Wisłoka Valley near Dębica During theL ate Glacial and Holocene, Folia Quaternaria, 53.
4. Bertran P., 2004, Soil erosion in small catchments of the Quercy region (southwestern France) during the Holocene, The Holocene, 14, 4, s. 597–606.
5. Brown A.G., 1996, Floodplain palaeoenvironments, [w:] M.G. Anderson, D.E. Walling, P.D. Bates (red.), Floodplain Processes, John Wiley & Sons, Chichester, s. 95–139.
6. Davies-Vollum K.S., Smith N.D., 2008, Factors affecting the accumulation of organic-rich deposits in a modern avulsive floodplain: examples from the Cumberland Marshes, Saskatchewan, Canada, Journal of Sedimentary Research, 78, 10, s. 683–692.
7. Di-Giovanni C., Disnar J.R., Bichet V., Campy M., Guillet B., 1998, Geochemical characterization of soil organic matter and variability of a postglacial detrital organic supply (Chaillexon lake, France), Earth Surface Processes and Landforms, 23, 12, s. 1057–1069.
8. Foltyn E.M., Foltyn E., Waga M., 2004, Przemiany osadnictwa w dorzeczu Rudy w dobie gospodarki rolno-hodowlanej (od neolitu po wczesne średniowiecze), [w:] D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, Muzeum Śląskie, Katowice, s. 293–314.
9. Kaczmarski B., Kościk J., Ładogórski T., Wosch J., 1984, Śląsk w końcu XVIII wieku. Skala 1: 500 000, [mapa w:] J. Janczak (red.), Atlas historyczny Polski, Śląsk w końcu XVIII wieku, t. II, cz. 1-2, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
10. Kalicki T., 1991, The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in Late Vistulian and Holocene times, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley During the Last 15 000 years, Geographical Studies, IGiPZ PAN, Special Issue, 6, s. 11–37.
11. Klimek K., 1972, Kotlina Raciborsko-Oświęcimska, [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski. Polska Południowa – góry i wyżyny, PWN, Warszawa, s. 116–166.
12. Klimek K., 2003, Sediment transfer and storage linked to Neolithic and Early Medieval soil erosion in the Upper Odra Basin, southern Poland, [w:] A.J. Howard, M.G. Macklin, D.G. Passmore (red.), Alluvial Archaeology in Europe, Swets & Zeitlinger, Lisse, s. 251–259.
13. Kukulak J., 2000, Sedimentary record of early wood burning in alluvium of mountain streams in the Bieszczady range, Polish Carpathians, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 164, s. 167–175.
14. Kulczycka-Leciejewiczowa A., 1993, Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. Próba zarysu organizacji przestrzennej, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław.
15. Latałowa M., 1976, Diagram pyłkowy osadów późnoglacjalnych i holoceńskich z torfowiska w Wolbromiu, Acta Palaeobotanica, 17, 1, s. 55–80.
16. Łydka K., 1985, Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
17. Macaire J.J., Bernard J., Di-Giovanni C., Hinschberger F., Limondin-Lozouet N., Visset L., 2006, Quantification and regulation of organic and mineral sedimentation in a late-Holocene floodplain as a result of climatic and human impacts (Taligny marsh, Parisian Basin, France), The Holocene, 16, 5, s. 647–660.
18. Mangerud J., Andersen S. T., Berglund B. E., Donner J. J., 1974, Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification, Boreas, 3, s. 109–128.
19. Margielewski W., 2006, Records of the Late Glacial–Holocene Palaeoenvironmental Changes in Landslide Forms and Deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. Area (Polish Outer Carpathians), Folia Quaternaria, 76.
20. Mierzwiński A., 1994, Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław.
21. Nita M., Wójcicki K., 2005, Record of Holocene vegetation changes against a background of environmental conditions in the Kłodnica valley (southern Poland), Quaestiones Geographicae, 24, s. 63–73.
22. Panic I., 1992, Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu, Rozprawy i Studia Muzeum Śląskiego, Katowice.
23. Polska Norma: Grunty budowlane – Badania próbek gruntu, 1988, PN-88/B-04481.
24. Ralska-Jasiewiczowa M., 1999, Ewolucja szaty roślinnej, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 105–127.
25. Ralska-Jasiewiczowa M., 2006, Some comments on the palynostratigraphy of the Holocene in Poland, based on isopollen maps, Studia Quaternaria, 23, s. 29–35.
26. Ralska-Jasiewiczowa M., Starkel L., 1988, Record of the hydrological changes during the Holocene in the lake, mire and fluvial deposits of Poland, Folia Quaternaria, 57, s. 91–127.
27. Scott A.C., 2010, Charcoal recognition, taphonomy and uses in palaeoenvironmental analysis, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 291, s. 11–39.
28. Sifeddine A., Bertrand P., Lallier-Vergès E., Patience A.J., 1996, Lacustrine organic fluxes and palaeoclimatic variations during the last 15 ka: Lac du Bouchet (Massif Central, France), Quaternary Science Reviews, 15, s. 203–211.
29. Starkel L., 2001, Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś, Monografie IGiPZ PAN, 2, Warszawa.
30. Starkel L., 2006, Problems of Holocene climatostratigraphy on the territory of Poland, Studia Quaternaria, 23, s. 17–21.
31. Starkel L., Kalicki T., Krąpiec M., Soja R., Gębica P., 1996, Hydrological changes of valley floors in the upper Vistula basin during Late Glacial and Holocene, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley During the Last 15 000 years, Geographical Studies, IGiPZ PAN, Special Issue, 9, s. 7–128.
32. Starkel L., Soja R., Michczyńska D.J., 2006, Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers, Catena, 66, s. 24–33.
33. Śnieszko Z., 1995, Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich w czasie ostatnich 15 000l at, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
34. Tipping R., Milburn P., 2000, The mid-Holocene charcoal fall in southern Scotland – temporal and spatial variability, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 164, s. 177–193.
35. Wójcicki K., 2006, The oxbow sedimentary subenvironment: its value in palaeogeographical studies as illustrated by selected fluvial systems in the Upper Odra catchment, southern Poland, The Holocene, 16, 4, s. 589–603.
36. Wójcicki K., Nita M., 2004, Dolina dolnej Kłodnicy w dobie pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa – zapis w formach i osadach, [w:] D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, Muzeum Śląskie, Katowice, s. 253–270.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

5

End page:

26

Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure