Object structure

Title:

Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy = Polish precursors of the idea of Europe's political unification

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Publisher:

IGiPZ PAN

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Europa ; 18-19 w. ; polskie koncepcje integracyjne ; integracja polityczna

References:

1. Bokajło W., 1998, Historyczne tło polskiego federalizmu, [w:] W. Bokajło (red.), Federalizm. Teorie i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
2. Borzym A., Sadowski J., 2007, Polscy ojcowie Europy, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
3. Brock P., 1967, A Pacyfist in Wartime: Wojciech Bogumił Jastrzębowski, The Polish Review, 12, 2, New York, s. 68–77.
4. Buszczyński S., 1896, Upadek Europy, T. VIII, Drukarnia Związkowa, Kraków.
5. Czartoryski A.J., 1986, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
6. Czartoryski A.J., 1992, Polityką kieruje nie tylko interes ale i moralność. Wybór myśli politycznych i społecznych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
7. Daszyk K.K., 2001, Strażnik romantycznej tradycji Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagiellonica”, Kraków.
8. Davies N., 1999, Europa. Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków.
9. Duchiński F., 1859, 1861, Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy, W drukarni i litografii Renon i Maulde, t. I, II, III, Paryż.
10. Dymek B., 2003, Wizja przymierza między narodami Europy z 1831 r. według Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa.
11. Dziewanowski M.K., 1998, Książę wielkich nadziei, Biografia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Atlas, Wrocław.
12. Feldman J., 1948, Stanisław Leszczyński, Książnica Atlas, Wrocław-Warszawa.
13. Feldman W., 1913, Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym (próba zarysu), t. I, Spółka nakładowa Książka, Kraków.
14. Gawecki B.J., 1958, Wroński i o Wrońskim. Katalog prac filozoficznych Hoene-Wrońskiego oraz literatury dotyczącej jego osoby i filozofii, PWN, Warszawa.
15. Gordaszewski Z.E., 1848, Fédération générale des états libres, A la librairie nationale de J Bry, Paris. Przedruk w: Polskie wizje Europy..., 2004, red. K. Ruchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 70–75.
16. Grygajtis K., 2001, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
17. Handelsman M., 1948–1949, Adam Czartoryski, Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, T. I, II, Warszawa.
18. Iwaszkiewicz J., 1937, Nieznany polski projekt wiecznego pokoju, Polityka Narodów, 9, 4, Warszawa.
19. Kłoczowski J., 2003, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
20. Kubicka-Czekaj B., 1994, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Konstytucja dla Europy z 1831 r., Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Częstochowie, Częstochowa.
21. Kukiel M., 1993, Książę Adam, Wydawnictwo PAVO, Warszawa.
22. Kukiel M., 2008, Czartoryski a jedność Europy 1770–1861, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
23. Lechicka J., 1951, Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pism, Towarzystwo Naukowe, Toruń.
24. Lubieniecki S., 1971, Historia reformationis polonicae, Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, 9, red. H. Barycz, PWN, Warszawa.
25. Marczak T., 2004, Stefan Buszczyński i jego wizja Europy, [w:] S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz (red.), Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku, Wyd. A. Marszałek, Toruń, s. 513–524.
26. Marszałek A., 1996, Z historii europejskiej integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
27. Marszałek A., 2000, Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź.
28. Marszałek A., 2005, Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
29. Michałowski S., 1999/2000, Wizje integrującej się Europy w polskiej myśli politycznej okresu zaborów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 54/55, Sectio F, s. 75–86, Lublin.
30. Nowak A., 2004, Europa narodów – wizja księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, [w:] A. Nowak (red.), Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Środkowej, Wydawnictwo Arcana, Kraków, s. 167–195.
31. O jedność Europy. Antologia polskiej 20-wiecznej myśli europejskiej, 2007, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
32. Polska myśl polityczna XIX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, 1999, wybór: J. Juchnowski, W. Kalicki, J. Tomaszewski; red. U. Gączkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
33. Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku, 2004, Wyboru dokonał P.O. Loew, red. K. Ruchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
34. Skowronek J., 1994, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Wiedza Powszechna, Warszawa.
35. Skrzetuski J.K., 1772–1775, Projekt czyli ułożenie nieprzerwanego w Europie pokoju, [w:] Historia polityczna dla szlachetnej młodzi, cz. I i II, Druk J.K.M. Rzeczypospolitej, Scholarum Piarum, Warszawa.
36. Staszic S., 1954, Pisma filozoficzne i społeczne, t. I, II, PWN, Warszawa.
37. Staszic S., 1959, Ród ludzki, t. I, II, III, PWN, Warszawa.
38. Tazbir J., 1961, Stanisław Lubieniecki, Przywódca ariańskiej emigracji, PWN, Warszawa.
39. Tazbir J., 2003, Stando Lubientius moria. Biografia Stanisława Lubienieckiego, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
40. Wierzbicki A., 2009, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
41. Życki J., 1932, Polskie tradycje pokojowe, [w:] Memoriał króla Stanisława Leszczyńskiego o zabezpieczeniu pokoju powszechnego, Wydawnictwo Artystyczne, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

509

End page:

529

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.2

Source:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R