Object structure

Title:

Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji = Border in geographical research studies - definition and an attempts at its classification

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Creator:

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

borders ; classification of borders ; definitions of borders ; spatial barriers

References:

1. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska W., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, IGiPZ PAN-PTG, Warszawa. ; 2. Barbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa. ; 3. Batten B., 1999, Frontiers and boundaries of pre-modern Japan, Journal of Historical Geography, 25, 2, s. 166–182. ; 4. Baczwarow M., Suliborski A., 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź. ; 5. Boogs S.W., 1940, International Boundaries. A Study of Boundary Functions and Problems, Columbia University Press, New York. ; 6. Broek J.O.M., 1941, Frontiers of the Future, University of California Press, Berkeley-Los Angeles. ; 7. Ciok S., 2004, Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 8. Davies N., 1999, Europa, Znak, Kraków. ; 9. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 10. Eberhardt P., 2004, Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyjską na kontynencie europejskim, Przegląd Geograficzny, 76, 2, s. 169–188. ; 11. Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 4, s. 463–483. ; 12. Fortin M.J., 1997, Effects of data types on vegetation boundary delineation, Canadian Journal of Forest Research, 27, s. 1851–1858. ; 13. Gilfillan S.C., 1924, European Political Boundaries, Political Sciences Quarterly, 39, London. ; 14. Glassner M.I.,1992, Political Geography, John Wiley & Sons, New York-Singapore. ; 15. Hägerstrand T., 1967, Innovation Diffusion as a Spatial Process, University of ChicagoPress, Chicago-London. ; 16. Halecki O., 1994, Historia Europy – jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin. ; 17. Hartshorne R., 1933, Geographic and political boundaries in Upper Silesia, Annals of the Association of American Geographers, 23, 4, s. 195–228. ; 18. Hartshorne R., 1936, Suggestions on the terminology of political boundaries, Annals of the Association of American Geographers, 26, 3, s. 56–57. ; 19. Haushofer K., 1927, Grenzen im ihrer Geographischen und Politischen Bedeutung, K. Vowinkkel, Berlin. ; 20. Huntington S.P., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa. ; 21. Jacquez G. M., Maruca S., Fortin M.J., 2000, From fields to objects: A review of geographic boundary analysis, Geographical Systems, 2, s. 221–241. ; 22. Komornicki T., 1999, Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996, Geopolitical Studies, 5, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 23. Konieczny F., 1999, O ład historii, Wydawnictwo Nortom, Wrocław. ; 24. Konieczny F., 2002, O wielości cywilizacji, Antyk, Warszawa, reprint. ; 25. Kosmala G., 2003, Granica reliktowa, Dom Wydawniczy Duet, Toruń. ; 26. Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna. Teoria i lokalizacja, PWN, Warszawa. ; 27. Łoboda J., 1974, Niektóre geograficzne problemy dyfuzji innowacji, Przegląd Geograficzny, 46, 2, s. 244–262. ; 28. Łoboda J., 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Studia Geograficzne, 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 29. Martinez O., 1999, The dynamics of order interaction, [w:] C.H. Schofield (red.), Global Boundaries. World Boundaries, 1, Routledge, London-New York. ; 30. Misiak W., 2003, Funkcje granic, [w:] M. Zielińska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 65–80. ; 31. Moraczewska A., 2008, Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 32. Pietraś Z.J., 2000, Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 33. Pounds N.J.G., 1963, Political Geography, McGraw-Hill Book Co. Inc, New York-London. ; 34. Prescott J.R.V., 1965, Geography of Frontiers and Boundaries, Hutchinson University Library, London. ; 35. Prescott J.R.V., 1987, Political Frontiers and Boundaries, Unwin Hyman, London. ; 36. Ratzel F., 1897, Politische Geographie, München. ; 37. Redclift M.R., 2006, Frontiers: Histories of Civil Society and Nature, MIT Press, Cambridge. ; 38. Rykiel Z., 1986, Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenne, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 395–409. ; 39. Rykiel Z., 1990, Koncepcje granic w badaniach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 62, 1–2, s. 23–35. ; 40. Rykiel Z., 1991, Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych, IGiPZ PAN, Warszawa-Ossolineum, Wrocław. ; 41. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa. ; 42. Schwind M., 1972, Allgemeine Staatengeographie, de Gruyter, Berlin. ; 43. Sobczyński M., 1984, Niezmienność dawnych granic politycznych na obszarze Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 3, s. 119–137. ; 44. Sobczyński M., 1993, Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski, Zeszyty IGiPZ PAN, 14, Warszawa. ; 45. Sobczyński M., 2006, Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego, Folia Geographica-Oeconomica, Acta Geographica Lodziensia, 7, Łódź, s. 19–36. ; 46. Taylor P.J., 1993, Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality, Longman Scientific & Technical, Harlow. ; 47. Yuill R.S., 1965, A simulation study of barier effects in spatial diffusion problems, Michigan Inter-University Community of Mathematical Geographers, Discussion Paper, 5, Detroit. ; 48. Wallner M., 2006, Polityczne i cywilizacyjne granice Europy – między otwartością a tożsamością; http://www.psz.pl/content/view/2920, portal spraw zagranicznych (2010).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

489

End page:

508

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: