Object structure

Title:

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej = Characteristics of the dwelling stock within in the Wrocław agglomeration

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010)

Creator:

Namyślak, Beata ; Sikorski, Dominik

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

dwelling stock ; Wrocław agglomeration ; urban agglomerations ; dwellings

References:

1. Drozg V., 2004, Spatial development of Slovenian towns in the last decade, [w:] Cities in Transition, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 21, Ljubljana, s. 121–129. ; 2. Ilnicki D., 2001, Inwestycje mieszkaniowe w przestrzeni Wrocławia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 221–235. ; 3. Konecka-Szydłowska B., 2006, Wzrost ludnościowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach strefy podmiejskiej Poznania, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, 226, Warszawa, s. 244–256. ; 4. Kotus J., 2005, Społeczności izolujące się – teoretyczny i empiryczny wymiar zjawiska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 244–256. ; 5. Miszewska B., 2001, Współczesne osiedla willowe wrocławian – kontynuacja procesu, zmienność formy, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. 2). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187–198. ; 6. Namyślak B., 2008, Percepcja przestrzeni miejskiej Wrocławia, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 297–308. ; 7. Suburbanizace.cz, 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga. ; 8. Zathey M., 2002, Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165–174.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

2

Start page:

241

End page:

255

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: