Object structure

Title:

Życie i twórczość Jana Filipa Carosiego, t. 8, cz. 1, Jan Filip Carosi, Podróże po polskich prowincjach, obserwacje mineralogiczne i inne dodatkowe opisy tych ziem (wersja polska i niemiecka), t. 8, cz. 2 i 3; red. Jerzy Michta, [w:] Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624–2024, red. Jerzy Michta, Kielce 2018 : [recenzja]

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 4

Creator:

Kardyś, Piotr

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

history of material culture

References:

Carosi Jan Filip. 1781–1784. Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, t. 1–2, Leipzig
Szczepański Jerzy. 1997. Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Kielce

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

4

Start page:

536

End page:

537

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences