Object structure

Title:

Z Kaszub do „Wiecznego Miasta”. Bernard Sculteti (ca 1450–1518), kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika, Teresa Borawska, Henryk Rietz, Toruń 2019 : [recenzja]

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 4

Creator:

Bogucka, Maria

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

historia kultury materialnej

References:

Baumüller Barbara. 2000. Santa Maria dell’Anima in Rom. Ein Kirchenbau im politischen Spannungsfeld der Zeit um 1500. Aspekte einer historischen Architekturbefragung, Berlin
Biskup Marian. 1967. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, Warszawa
Biskup Radosław. 2007. Das Domkapitel von Samland (1285–1525), Prussia Sacra, 2, Toruń
Borawska Teresa, Rietz Henryk. 2017. Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia, Toruń
Esch Arnold. 2016. Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance 1378–1484, München
Frenz Thomas. 1986. Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471–1527), Tübingen
Kowalski Marek Daniel. 2017. Polish students in Rome in the second half of the 15th century, [w:] Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jh., red. K. Ożóg, M. Zdanek, Kraków, s. 113–137
Pawlik Radosław. 2011. Kaszub Bernard Sculteti (ok. 1455–1518) w służbie czterech papieży, [w:] II Dzień Kaszubski w Szczecinie, red. K. Kozłowski, Szczecin, s. 91–104
Pawlik Radosław. 2014. W służbie czterech papieży. Bernard Sculteti (ok. 1455–1518) — prepozyt kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i proboszcz kościoła NMP w Gdańsku, „Acta Cassubiana”, nr 16, s. 7–29
Schuchard Christiane. 2005. Zu den Rotanotaren im 15. und frühen 16. Jahrhun dert, [w:] Offices et papauté (XIV e–XVII e siècle), charges, hommes, destins, red. A. Jamme, O. Poncet, Rome, s. 805–828
Protokoły. 2015. Protokoły posiedzeń warmińskiej kapituły katedralnej z czasów Mikołaja Kopernika (1499–1543), zebrał A. Szorc, do druku przyg. I. Makarczyk, Olsztyn
Schulz Knut. 2002. Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die ältesten Mitgliederverzeichnisse (1500/01–1536) und Statuten der Bruderschaft. Rom–Freiburg–Wien
Sikorski Jerzy. 1978. Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn
Smołucha Janusz. 1999. Papiestwo a Polska w latach 1484–1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków
Stachowiak Remigius. 2015. Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej w XV i na początku XVI w. — zabiegi o kariery i beneficja, [w:] Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w., red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń, s. 219–235
Strnad Alfred A. 1967. Die Protektoren des Deutschen Ordens im Kardinalkollegium, [w:] Acht Jahrhunderte Deutscher Ordens in Einzeldarstellung, red. P.K. Wieser, Bad Godesberg
Volkmar Christoph 2008. Mittelsmänner zwischen Sachsen und Rom. Die Ku rienprokuratoren Herzog Georgs von Sachsen am Vorabend der Reformation, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, t. 88, s. 244–309
Wardęska Zofia. 1989. Wpisy kanoników warmińskich i wrocławskich do „Liber Confraternitatis Beate Marie de Anima Teutonicorum de Urbe” w wiekach XV–XVII, „Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych”, nr 4, s. 61–82

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

4

Start page:

533

End page:

535

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN