Object structure

Title:

A unique late medieval framed purse from New Market (Nowy Targ) square in Wrocław

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 4

Creator:

Sawicki, Jakub (1899-1979)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill., 24 cm

Subject and Keywords:

medieval purse ; small finds ; dress accessories ; object biography

References:

Atlas historyczny miast polskich. 2001. Atlas historyczny miast polskich, vol. 4. Śląsk, issue 1 Wrocław. Wrocław ; Blusiewicz Karolina. 2017. Wyroby ze skóry i wytwórczość skórnicza w późnośredniowiecznym Pucku, [in:] Puck. Kultura Materialna małego miasta w późnym średniowieczu, ed. M. Starski, Warszawa, p. 305–360 ; Ceynowa Beata. 2015. Średniowieczna tradycja darów miłosnych na przykładzie bogato dekoro wanych toreb skórzanych z Gdańska, [in:] In gremio — in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta, ed. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, p. 75–96 ; Ceynowa Beata. 2018. Zabytki skórzane, [in:] Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku, ed. A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka, Gdańsk, p. 466–98 ; Cowgill Jane, De Neergaard Margrethe, Griffiths Nick (eds.). 2008. Knives and scabbards, Woodbridge ; Douglas Mary, Isherwood Baron. 2002. World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption, London ; Drążkowska Anna. 2009. Próba identyfikacji form średniowiecznych skórzanych toreb wydobytych w Toruniu na podstawie źródeł ikonograficznych, [in:] In gremio — in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, eds. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, p. 113–122 ; Egan Geoff, Pritchard Frances. 2002. Dress accessories, c. 1150 – c. 1450, Woodbridge ; Goubitz Olaf. 2009. Purses in Pieces. Archaeological finds of late medieval and 16th-century leather purses, pouches, bags and cases in the Netherlands, Zwolle ; Grew Francis, de Neergaard Margrethe. 2006. Shoes and pattens, Woodbridge ; Howell Martha C. 2010. Commerce before capitalism in Europe, 1300–1600, Cambridge ; Jervis Ben. 2017. Consumption and the ‘Social Self’ in Medieval Southern England, „Norwegian Archaeological Review”, vol. 50/1, p. 1–29 ; Kaźmierczyk Józef. 1966-70. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 1–2, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Konczewska Magdalena. 2010. Sakiewki i torby, [in:] Ulice Średniowiecznego Wrocławia, eds. J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, vol. 11, Wrocław, p. 244–245 ; Konczewska Magdalena. 2018a. Odzież skórzana — obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru, [in:] Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, ed. J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, vol. 23, Wrocław, p. 794–850 ; Konczewska Magdalena. 2018b. Rzemiosła skórnicze, [in:] Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, ed. J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, vol. 23, Wrocław, p. 747–793 ; Kopytoff Igor. 2013. The cultural biography of things: commoditization as process, [in:] The social life of things: commodities in cultural perspective, ed. A. Appadurai, Cambridge, p. 64–92 ; Kowalska Anna B. 2015. Średniowieczne rzemiosło obuwnicze na Pomorzu. Zarys problematyki, [in:] In gremio — in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta, eds. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, p. 13–27 ; Mackiewicz Maksym, Marcinkiewicz Kamila, Piekalski Jerzy. 2014. Plac Nowy Targ we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych w latach 2010–2012, „Archaeologia Historica Polona”, vol. 22, p. 167–184 ; Marcinkiewicz Kamila, Piekalski Jerzy. 2018. Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień, [in:] Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, eds. J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, vol. 23, Wrocław, p. 152–194 ; Marcinkowski Mirosław. 2009. Stan badań nad średniowiecznymi przedmiotami ze skóry odkrytymi w Elblągu, [in:] Studia nad średniowiecznym skórnictwem, eds. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, p. 167–192 ; Rytm rozwoju miasta. 2018. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, eds. J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, vol. 23, Wrocław ; Sawicki Jakub. 2014. Ramki torebek i portmonetek z fosy na placu dominikańskim we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, vol. 56, p. 301–312 ; Sawicki Jakub. 2018. Organization of production and trade of minor metal items at Nowy Targ (New Market) Square in medieval Wrocław in the light of the production waste, “Archeologické rozhledy”, vol. 70/1, p. 110–134 ; Social life. 2013. The social life of things: commodities in cultural perspective, ed. A. Appadurai, Cambridge ; Wachowski Krzysztof. 2013. Emblemata mediaevalia profana: przykład Polski, Wrocław ; Wywrot-Wyszkowska Beata. 2008. Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII–XV wiek, Szczecin ; Herman (Hermann) Brother. 2019. Pewtler (Beutler), [in:] Die Hausbüchern der Mendelschen und Landauerschen Zwölfbrüderhausstiftungen, Stadtbibliothek Nürnberg, Amb. 317.2° Folio 21 verso, http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-22-r/data (access 15.10.2019) ; Jagdtasche. 2019. Jagdtasche, Kunsthistorisches Museum in Vienna, Inventory No Hofjagd- und Rüstkammer, D 7, www.khm.at/de/object/722ea9ceb2/ (access 15.10.2019) ; Lochner Stefan. 2019. Adoration of the Magi, Collection of Cologne Cathedral, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stefan_Lochner_-_Adoration_of_the_Magi_-WGA13342.jpg (access 15.10.2019) ; Schwedler Abraham. 2019. Jagdtasche, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Historisches Museum, Inventory No. X163, Bildindex, https://www.bildindex.de/document/obj32005248?part=0&medium=mi10065a12 (access 15.10.2019) ; Rosenheim Kunz von. 2019. Kuntz von Rosenheim, [in:] Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), Universitätsbibliothek Heidelberg, Inventory No Cod. Pal. germ. 848, Bl. 394r, http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0783 (access 15.10.2019) ; Tacuinum Sanitatis. 2019. Tacuinum Sanitatis, Paris, Bibliotheque Nationale de France, Département des manuscrits, Nouvelles acquisitions latines, manuscrit 1673, fol. 47, http://expositions.bnf.fr/gastro/grands/033.htm (acces 15.10.2019)

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

4

Start page:

521

End page:

530

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.4.007

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: