Object structure

Title:

Two Maps of the Podlasie-Grodno Borderline from 1706

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 4

Creator:

Łopatecki, Karol

Contributor:

Szymańska, Kaja. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill., 24 cm

Subject and Keywords:

military cartography Joseph-Gaspard Lambertde Guerin, toponyms of Podlasie, Polish mile, Great Northern War, militarycamps ; Biebrza ; Tykocin ; Grodno ; Joseph-Gaspard Lambert de Guerin ; toponyms of Podlasie ; Polish mile ; Great Northern War ; military camps

References:

Aleksandrov B.V., 1946. Opisaniye rukopisnykh kart XVIII v., khranyashchikhsya v Otdele rukopisnoy knigi Biblioteki Akademii nauk SSSR, [in:] Gnucheva Vera Fedorovna, Geograficheskiy departament Akademii nauk XVIII veka. Prilozheniye II, Moskva–Leningrad, p. 267–412 ; Alexandrowicz Stanisław. 1966, Mapy majątkowe północnego Podlasia z XVI wieku, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, vol. 14, no. 2, p. 279–305 ; Alexandrowicz Stanisław. 1965. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. tzw. „radziwiłłowska”, jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi, “Studia Źródłoznawcze”, vol. 10, p. 33–67 ; Alexandrowicz Stanisław. 1990. „Mappa szczegulna woiewództwa podlaskiego” Karola de Perthées z 1795 r., “Studia Podlaskie”, vol. 1, p. 91–97 ; Alexandrowicz Stanisław. 2012. Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Warszawa ; Alexandrowicz Stanisław, Jankowska Ewa. 1989. O metodach badania map z XVI–XVII wieku (na przykładzie wybranych map krajów Europy Środkowej i Wschodniej), “Polski Przegląd Kartograficzny”, vol. 21, p. 134–147 ; Alexandrowicz Stanisław, Łuczyński Jarosław, Skrycki Radosław. 2017. Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku, Warszawa ; Bobrova Ye.I., Murzanova M.N., Pokrovskaya V.F. (eds.). 1961, Istoricheskiy ocherk i obzor fondov Rukopisnogo otdela Biblioteki Akademii nauk, Dop. k vyp., 1: Karty, plany, chertezhi, rysunki i gravyury sobraniya Petra I, Moskva–Leningrad ; Buczek Karol. 1974. Stan i potrzeby badań nad dziejami kartografii polskiej, [in:] Materiały na III Konferencję poświęconą naukom pomocniczym historii, ed. J. Szymański, Katowice,p. 143–157 ; Butkiewicz Marian. 1998. Dobra szlacheckie w powiecie tykocińskim, Lublin ; Chernikov Sergey. 2009. Evolyutsiya vysshego komandovaniya rossiyskoy armii i flota pervoychetverti XVIII veka, “Cahiers du Monde Russe”, vol. 50, no. 2–3, p. 699–735 ; Dankov Mikhail Yu., 2006. Baloven’ fortuny. O zagadochnoy sud’be Lambera de Gerena, [in:] Trudy Gosudarstv Ermitazha, vol. 32, Saint Petersburg, p. 113–122 ; Ertman Aldona. 2007. Rękopiśmienna mapa województwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych, “Annalecta”, vol. 16, no. 1–2, p. 129–137 ; Franczak Grzegorz. 2017. Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku, “Terminus”, vol. 19, no. 1, p. 193–252 ; Gillispie Charles Coulston. 2004. Science and Polity in France: The End of the Old Regime, Princeton ; Harley John Brian. 1989. Deconstructing the Map, “Cartographica. The International Journal for Geographic Information and Geovisualization”, vol. 26, no 2, p. 1–20 ; Konias Andrzej. 1984. Metody oceny dokładności dawnych map, [in:] Teoretyczne i metodyczne problemy współczesnej kartografii. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, vol. 10, Lublin, p. 64–76 ; Konvitz Josef. 1987. Cartography in France, 1660–1848: Science, Engineering, and Statecraft, Chicago–London ; Laszuk Anna. 1998. Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa ; Laszuk Anna. 1999. Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa ; Łopatecki Karol, Walczak Wojciech. 2011. Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm, Warszawa ; Łopatecki Karol. 2018. Wyprawa zbrojna Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” w Inflantach zimą 1579 roku, “Zapiski Historyczne”, vol. 83, no. 1, p. 39–67 ; Łopatecki Karol. 2019. The role of military cartographers during the Great Northern War — an example of the Grodno operation 1706, “Klio” (in print) ; Łuczyński Jarosław. 2013. Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego z 1613 roku w świetle treści kartograficznej i opisowej, “Zapiski Historyczne”, vol. 78, no. 1, p. 73–98 ; Madej Jadwiga. 1987. „Polonia... 1770” Karola de Perthéesa na tle osiemnastowiecznej kartografii polskiej i krajów ościennych, Warszawa ; Nevskaya Nina Ivanovna (sost.). 2000. Protokoly Geograficheskogo departamenta, [in:] Istochniki po istorii astronomii Rossii XVIII v., vol. 1, Sankt-Peterburg ; Niedźwiedź Jakub. 2019. Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku, Kraków ; Nieścioruk Kamil. 2004. Z metodyki badania map dawnych, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B”, vol. 17, p. 273–281 ; Nowak Tadeusz Marian. 1988. Szwedzkie źródło kartograficzne ukazujące trasę przemarszu armii M. G. de la Gardie ze Żmudzi na Mazowsze w 1655 r., “Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, vol. 30, p. 321–350 ; Nowak Tadeusz Marian. 1995. Szwedzka mapa przemarszu wojsk Karola XII w 1708 roku z Kujaw na Białoruś, [in:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, eds. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń, p. 197–209 ; Opisy. 1990. Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784, ed. W. Wernerowa, “Studia Podlaskie”, vol. 1, p. 99–217 ; Rękopiśmienne. 1994. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat grodzieński, ed. W. Wernerowa, Warszawa ; Sharymov Aleksandr. 2009. Predystoriya Sankt-Peterburga. 1703 god. Kniga issledovaniy, Sankt-Peterburg ; Strzelecki Krzysztof. 2016. Wykorzystanie aplikacji MapAnalyst w badaniu dawnych map, “Słupskie Prace Geograficzne”, vol. 13, p. 213–227 ; Szeliga Jan. 1993. Metody i stan dokładnościowych badań dawnych map z obszaru Polski, [in:] Z dziejów kartografii, vol. 6: Dorobek polskiej historii kartografii, Warszawa, p. 51–66 ; Textor Johann Christoph. 1807. Topographisch- Militaerische Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen oder dem jetziger Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District [...] auf XV Blaetter reducirt, Berlin ; Wiśniewski Jerzy. 1964. Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII w., “Acta Baltico-Slavica”, vol. 1, p. 115–136 ; Wiśniewski Jerzy. 1967. Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do końca XVIII wieku, [in:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, red. J. Antoniewicz, Białystok, p. 13–294 ; Wiśniewski Jerzy. 1975. Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [in:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, vol. I, eds. M. Gnatowski, H. Majewski, Warszawa, p. 9–252 ; Żyszkowska Wiesława. 2013. The numerical analysis of a lost old-days manuscript map, “e-Perimetron”, vol. 8, no 2, p. 95–100

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

4

Start page:

489

End page:

504

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.4.005

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: