Object structure

Title:

Algorytmy modelowania, optymalizacji i aproksymacji wspomagające zarządzanie miejską siecią wodociągową

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/24/2012

Creator:

Studziński, Jan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

36 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 34-36

Subject and Keywords:

Optymalizacja wielokryterialna ; Modelowanie matematyczne ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej

Abstract:

W Instytucie Badań Systemowych PAN opracowano koncepcję zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania miejską siecią wodociągową. Projektowany system wspomagania decyzji mieści się głównie w grupie funkcji dotyczących zarządzania produkcją (jakość wody). W pracy przedstawiono wybór algorytmów działających w strukturze tego systemu.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Raport

Source:

RB-2012-24

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: