Object structure

Title:

A Hazard-Related Probabilistic Model of Cascading and Feedback Effects Occurring in a Multi-Process Environment

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/8/2016

Creator:

Malinowski, Jacek Antoni. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

18 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 17-18

Subject and Keywords:

Poisson process ; Proces poisson ; Industrial system ; Critical incident ; Cause-effect chain ; Stochastic modeling ; Risk analysis ; System przemysłowy ; Zdarzenie krytyczne ; Ciąg przyczynowo-skutkowy ; Modelowanie stochastyczne ; Analiza ryzyka

Abstract:

null

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2016-08

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: