Object structure

Title:

Optimization of public debt management in case of stochastic budgetary constraints.

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/51/2009

Creator:

Klukowski, Leszek Krzysztof. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 20

Subject and Keywords:

Optymalizacja wielokryterialna ; Debt management ; Zarządzanie długiem ; Dług publiczny ; Multiple criteria optimization ; Public debt

Abstract:

W pracy scharakteryzowano dotychczasowe kierunki i wyniki badań oraz stosowaną metodologię oraz zaprezentowano zastosowanie opracowanego w IBS PAN programu Geopokaz, do prezentacji zagregowanych wyników oceny jakości stron internetowych Urzędów powiatowych na administracyjnej mapie województwa mazowieckiego.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2009-51

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: