Object structure

Title:

Metoda efektywnego rozdziału środków na redukcję emisji dwutlenku węgla dla danego zbioru źródeł

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/36/2011

Creator:

Kałuszko, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

12 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 12

Subject and Keywords:

Gaz cieplarniany ; Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych ; Emisja gazów cieplarnianych ; Elektrownie węglowe - aspekt środowiskowy ; Redukcja dwutlenku węgla ; Emisja gazów ; Protokół z kioto

Abstract:

W pracy zaproponowano metodę przydziału technologii redukcji emisji CO2 do źródeł emisji. Celem stosowania metody jest stworzenie efektywnej, długookresowej strategii redukcji emisji dla zbioru zakładów produkcyjnych (źródeł), emitujących do atmosfery dwutlenek węgla. Zadanie polega na wyznaczeniu strategii redukcji sumarycznej emisji do wyznaczonego poziomu w zadanym okresie, tak, by koszty redukcji były minimalne. Metoda jest oparta na programowaniu dynamicznym. Działanie metody zilustrowano na przykładzie obliczeniowym obejmującym emisję 20 największych elektrowni węglowych w Polsce.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Raport

Source:

RB-2011-36

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: