Object structure

Title:

Classification Problem in CBIR

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/39/2012

Creator:

Jaworska, Tatiana. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

16 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 13-14

Subject and Keywords:

Rozpoznawanie obrazów ; Fuzzy systems ; Systemy rozmyte ; Cbir ; Spatial relationship ; Fuzzy rule-based classification ; Pattern recognition ; Image search engine ; Relacje przestrzenne ; Klasyfikacja rozmyta ; Wyszukiwarka obrazów

Abstract:

At present a great deal of research is being done in different aspects of Content-Based Image Retrieval (CBIR). Image classification is one of the most important tasks in image retrieval that must be dealt with. The primary issue we have addressed is: how can the fuzzy set theory be used to handle crisp image data. We propose fuzzy rule­based classification of image objects. To achieve this goal we have built fuzzy rule­based classifiers for crisp data. In this paper we present the results of fuzzy rule-based classification in our CBIR. Furthermore, these results are used to construct a search engine taking into account data mining.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2012-39

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_114500_RB-2012-39_Classification%20Problem%20in%20CBIR_content.pdf
×

Citation

Citation style: