Object structure

Title:

Modele handlu emisjami uwzględniające różnorodną koncentrację zanieczyszczeń

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/63/2002

Creator:

Horabik-Pyzel, Joanna. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

10 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 10

Subject and Keywords:

Model matematyczny ; Ochrona środowiska ; Handel emisjami ; Koncentracja zanieczyszczeń

Abstract:

W pracy podano ogólne wiadomości na temat handlu emisjami. Opisana matematyczny model handlu emisjami. Porównano modele rynku pozwoleń na koncentrację emisji oraz rynku pozwoleń na emisję.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2002-63

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa