Object structure

Title:

Biologically inspired methods of an evolutionary algorithm control

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/22/2001

Creator:

Stańczak, Jarosław. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

27 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 26-27

Subject and Keywords:

Genetic algorithms ; Algorytmy genetyczne ; Adaptation ; Adaptive evolutionary algorithms ; Adaptacyjne algorytmy ewolucyjne ; Adaptacja

Abstract:

In this paper two new methods of an evolutionary algorithm control are proposed. The first one is a new method of tuning probabilities of genetic operators. The second idea developed in this paper is a self-adapting method of selection. Two new methods of object selections are proposed: a histogram selection and a mixed selection. Also advantages of passing them into the evolutionary algorithm are shown, using examples based on scheduling and TSP.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2001-22

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_113818_RB-2001-22_Biologically%20Inspired%20Methods%20of%20of%20an%20Evolutionary%20Algorithm%20Control_content.pdf
×

Citation

Citation style: