Object structure

Title:

On some probabilistic properties of the set packing problem

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/42/2005

Creator:

Szkatuła, Krzysztof Marcin. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

13 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 13

Subject and Keywords:

Set packing problem ; Analiza probabilistyczna ; Lagrange ; Probabilistic analysis

Abstract:

The paper deals with the well known set packing problem. It is as­sumed that some of the problem coefficients are realizations of mutually independent random variables. Probabilistic properties of selected prob­lem characteristics are investigated for the variety of possible instances of the problem.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2005-42

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_113517_RB-2005-42_On%20some%20probabilistic%20properties%20of%20the%20set%20packing%20problem_content.pdf
×

Citation

Citation style: