Object structure

Title:

Probabilistic analysis of the maximum set packing problem

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/26/2008

Creator:

Szkatuła, Krzysztof Marcin. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

17 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 16-17

Subject and Keywords:

Problem plecakowy ; Analiza probabilistyczna ; Lagrange ; Probabilistic analysis ; Maximum set packing problem ; Knapsack problem ; Optimal solution ; Rozwiązanie optymalne ; Pakowanie ; Dual estimations

Abstract:

The paper deals with the well known set packing problem and its spe­cial case when number of subsets is maximized. It is assumed that some of the problem coefficients are realizations of mutually independent ran­dom variables. Asymptotical probabilistic properties of selected problem characteristics are investigated for the variety of possible instances of the problem.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource Type:

Raport

Source:

RB-2008-26

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_113370_RB-2008-26_Probabilistic%20Analysis%20of%20the%20Maximum%20Set%20Packing%20Problem_content.pdf
×

Citation

Citation style: