Object structure

Title:

Differentialrechnung

Subtitle:

Repertorio di matematiche superiori (niem.) ; Repertorium der Höheren Mathematik. 1. Hälfte., 1. Bd., Analysis. Algebra, Differetial- und Integralrechnung

Creator:

Epstein, Paul (1871-1939)

Contributor:

Epstein, Paul (1871-1939). Red. ; Timerding, Heinrich Emil (1873-1945). Red. ; Pascal, Ernesto (1865-1940)

Publisher:

B. G. Teubner

Place of publishing:

Leipzig ; ; Berlin

Date issued/created:

1910

Description:

Indeks ; 2. , völlig umgearb. Aufl. der Deutschen Ausg., unter mitwirkung zahlreicher Mathematiker herausgegeben von P. Epstein, H. E. Timerding ; XV, 527 s. : err. ; 20 cm ; Gabinet Matematyczny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [piecz. na s. tyt. i wew.] ; Podpis S. Dicksteina [rkps]

Start page:

454

End page:

477

Resource Type:

Artykuł

Source:

IM PAN, sygn. 5.393 ; click here to follow the link

Language:

ger

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Matematyczna Instytutu Matematycznego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego