Object structure

Title:

On Sharp Minima in Vector Optimization with Applications to Multicriteria Linear Problems

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/48/2006

Creator:

Bednarczuk, Ewa. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

18 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 18

Subject and Keywords:

Vector optimization ; Sharp solutions ; Stability ; Stabilność ; Optymalizacja wektorowa ; Weak sharp solutions

Abstract:

In the paper we discuss the notions of local and global sharp and weak sharp solutions to vector optimization problems. As an application we provide sufficient conditions for stability of solutions in perturbed prob­lems and we specialize these conditions to linear multicriteria problems.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Raport

Source:

RB-2006-48

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.ibspan.waw.pl/~alex/OZwRCIN/WA777_111704_RB-2006-48_On sharp minima in vector optimization with applications to multicriteria linear problems_content.pdf
×

Citation

Citation style: