Object structure

Name:

Krzemień czekoladowy : dokumentacja 2D

Type of object:

próbka geologiczna

Archaelogical site:

Wierzbica Krzemienica

Location- administrative unit (present):

Wierzbica, pow. Radom, województwo mazowieckie, Polska

Topographic location:

północno-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich

Object type:

skała krzemionkowa ; krzemień

Characteristics of the object- technique:

brak

Characteristics of the object- raw material:

krzemień górnojurajski

Characteristics of the object- colour:

10 YR 3/2

Characteristics of the object- transparency:

dobra i średnia (3 i 4)

Characteristics of the object- fracture:

woskowy

Characteristics of the object- texture/facture:

zawiesina równomienie rozprowadzona, brak śladów warstwowania, jedynie pod kora cienki (1 mm) rudy pasek i po nim inny szary (10 YR 6/1-5/1) o szerokości 2 mm; rozpływające się w masie krzemienia; masa ta może przypominać bardzo "czyste" partie odmiany a krzemienia czekoladowego wg R. Schild 1971; krzemień ten zdaje się występować w bułach o średnicy do kilkunastu cm

Characteristics of the object- luster:

matowy

Characteristics of the object- cortex:

szorstka, stosunkowo gruba; do 3 mm

Characteristics of the object- transition:

wyraźna granica

Characteristics of the object- patina:

brak

Characteristics of the object- colour of patine:

brak

Characteristics of the object- width:

71 mm

Characteristics of the object- thickness:

49 mm

Characteristics of the object- length:

13 mm

Characteristics of the object- diameter:

72 mm

Characteristics of the object- weight:

27,4 g

Object description:

grupa IIId wg Schild 1971; występuje: Wierzbica 'Krzemienica'

Research Manager/ Creator of Collection:

Schild, Romuald

ID:

0037/FLI/PL

Chronology:

górna jura

Relation:

Atlas skał

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego