Object structure

Title:

Gorge-like valleys in the Chełmy Landscape Park

Creator:

Migoń, Piotr

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 99 ; ISSN 0009-6172

Subject and Keywords:

geology ; inanimate nature conservation ; Chełmy Landscape Park ; Kaczawa Upland ; Western Sudetes

References:

Jahn A. 1960. Czwartorzęd Sudetów. W: Regionalna geologia Polski (red. Teisseyre H.), t. III, Sudety, PTGeol. 2: 358-418 Kraków.
Jerzmański J. 1994. Elementy abiotyczne w ochronie środowiska przyrodniczego na przykładzie województw legnickiego i wrocławskiego. Pzegl. Geol. 42: 182-185.
Kowalski B. 1978. Osady cykliczne na przedpolu kaledonidów kaczawskich a rozwój powierzchni zrównania i sudeckiego uskoku brzeżnego na odcinku ich wschodniej części. Prace Geogr. WSP w Kielcach 1: 34-50.
Migoń P., Łach J. 1998. Geomorphological evidence of neotectonics in the Kaczawa sector of the Sudetic Marginal Fault, southwestern Poland. Geol. Sudetica 31: 307-316.
Piasecki H. 1956. Morphologie périglaciaire du bord des Sudetes aux environs de Jawor. Biul. Perygl. 4: 277-283.
Wiśniewski E. 1991.Wąwóz Myśliborski. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna PTTK. Przewodnik, PTTK Legnica.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

55

Issue:

2

Start page:

91

End page:

99

Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.