Object structure

Name:

KZG, V 14 D, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

102,34-103,00 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; plan wykopu – warstwy: 25 – osuwisko szaro-brunatnej, dość sypkiej, umiarkowanie twardej, grudkowatej ziemi, zawierającej fragmenty okrzesków; 27,28 – osuwisko, szarobrunatna, dość sypka, umiarkowanie twarda ziemia, zawierająca fragmenty okrzesków i zbutwiałego drewna; 29 – osuwisko, szarobrunatno-żółta, dość sypka, ziemia, zawierająca fragmenty okrzesków i fragmenty spalonego drewna; 35 – osuwisko, z widocznymi śladami sedymentacji letniej żółto-szaro-brunatna, z fragmentami węgla drzewnego

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1986 ; 8.09.1986

ID:

TDR/1986/12a

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego