Object structure

Name:

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,23-103,86 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek czarno-biały; skala: 1:10; plan wykopu – warstwy: 12 – jasno-żółta glina piaszczysta; 13 – wypełnisko jamy – ciemnoszara, miejscami czarna ziemia; 15 – ciemnoszara, zwarta ziemia z domieszką próchnicy (poziom wegetacyjny?); 22 – jasno-beżowo kremowy piasek sypki, drobnoziarnisty z małą ilością węgla drzewnego; W legendzie: 1 – szczęka dolna świni; p – próbka paleozoologiczna; 2 – gwóźdź kowalski; 3 – fragment zaprawy wapiennej

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Słupecki, Leszek

Data:

1984 ; 9.08.1984

ID:

TDR/1984/13

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: