Object structure

Title:

Inventory of the nests of White Stork Ciconia ciconia in the region of Przemyśl in 1994-1995

Creator:

Hordowski, Józef

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 115-116 ; ISSN 0009-6172

Subject and Keywords:

white stork ; Ciconia ciconia

References:

Hordowski J. 1990. Rozmieszczenie i liczebność bociana białego (Ciconia ciconia L.) w województwie przemyskim. Roczn. Przemyski 27: 291-303.
Hordowski J. 1994. Bocian biały (Ciconia ciconia) w gminach Medyka, Orły, Stubno i Żurawica (woj. przemyskie). Badania Orn. Ziemi Przem. 2: 111-121.
Hordowski J., Kurek H., Kunysz P. 1993. Terminy przylotów niektórych gatunków ptaków w okolicach Przemyśla (1966-1992). Badania Orn. Ziemi Przem. 1: 129-137.
Kunysz P., Hordowski J. 1992. Migration of water-and-marsh birds in the Valley of the Middle San (South-eastern Poland). Acta Zool. Cracov. 35, 2: 285-313.
Mielczarek P. 1993. Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce Południowo-Wschodniej. Remiz 2, 2: 30-61.
Okulewicz J. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie kętrzyńskim w 1974 roku. Studia Naturae A, 28: 53—58.
Profus P. 1993. Zmiany liczebne i zagrożenia lęgowe populacji bociana białego Ciconia ciconia w Europie. Cz. I. Status populacji lęgowej bociana białego w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 3: 51-66.
Profus P. 1994. Zmiany liczebne i zagrożenia lęgowe populacji bociana białego Ciconia ciconia w Europie. Cz. II. Status populacji lęgowej bociana białego w Polsce (cd.) i w krajach sąsiednich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 1: 5-16.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej 1866-1903. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym. PAU, Kraków.
Wodzicki K. 1935. Studja nad bocianem białym w Polsce. III. Bocian w województwie Lwowskiem. Ochrona Przyrody 15: 156—195.
Zabłocka T. 1959. Terminy przylotów bociana białego, Ciconia ciconia (Lim,) w Polsce w latach 1946-1952 [Ankunftstermine des Weißen Storches, Ciconia ciconia (Linn.) in Polen in den Jahren 1946-1952]. Acta orn., 5, 9: 283-299.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

110

End page:

116

Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.