Object structure
Title:

Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933 = Eine kritische übersicht der durch den pflanzenschutzdienst in Polen in den J. 1919-1933 verzeichneten schädlichen coleopterenarten

Creator:

Kuntze, Roman Marian (1902–1944)

Publisher:

[wydawca nieznany] ; (Drukarnia Społeczna)

Place of publishing:

Warszawa ; (Warszawa)

Date issued/created:

1936

Description:

Odbitka z "Rocznika Ochrony Roślin", T. III, zesz. 2, 1936 ; Separatabdruck aus "Rocznik Ochrony Roślin", Vol. III, h. 2, 1936" ; 122 s. : 24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Gatunki zarejestrowane ; Oznaczenia gatunkowe ; Uzupełnienie materiałów rejestracyjnych

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/367 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: