Object structure
Title:

Studja biostatystyczne nad zmiennością geograficzną Biegacza Carabus arvensis Hrbst (Col.) na ziemiach polskich = Biostatistische Studien über die geographische Variabilität des Carabus arvensis Hrbst (Coleoptera) in Polen

Creator:

Kuntze, Roman Marian (1902–1944)

Publisher:

[wydawca nieznany] ; (Pierwsza Związkowa Drukarnia We Lwowie)

Place of publishing:

Lwów ; (Lwów)

Date issued/created:

1927

Description:

"Odbitka z "Kosmosu", czasopisma Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Tom 52. Zesz. I-II. 1927 r. ; Extrait du "Kosmos", Journal de la Société Polonaise des Naturalistes "Kopernik" Vol. 52. Fasc. I-II. A. 1927" ; 65 s. : il. ; 24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

chrząszcze (Carabus arvensis), zmienność geograficzna, metoda diagnozy różniczkowej, Polska

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/365 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: