Object structure

Title:

Totem inteligencki, czyli gdzie w społeczeństwie polskim XXI wieku szukać śladów po dawnym ziemiaństwie

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 2 (2019) ; Artykuły recenzyjne i recenzje

Creator:

Epsztein, Tadeusz (1959- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 351-364 ; 24 cm ; Concerns book: Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki, Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej, Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 303.

Subject and Keywords:

aristocracy (social class) ; intelligentsia (social class) ; nobility - Poland - history ; landowners - Poland - history ; civil society - Poland - history ; Poland - history 19th c., 20th c.

Abstract:

The book of Rafał Smoczyński and Tomasz Zarycki is devoted to a sociological analysis of the space occupied by aristocracy, landed gentry, and nobility in the Polish field of power since the second half of the nineteenth century. It could be regarded as a recapitulation of our knowledge of the role of post-landowning communities in Poland in the twentieth and twenty-first centuries.

References:

Epsztein Tadeusz, Jak opisać ziemiaństwo w XXI wieku?, „Wiadomości Ziemiańskie” 2015, 64, s. 39–42.
Epsztein Tadeusz, W poszukiwaniu nowego obrazu dziejów ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. w „Trójkącie Ukraińskim” Daniela Beauvois, KH 114, 2007, 3, s. 159–171.
Epsztein Tadeusz, Wokół definicji ziemiaństwa, w: O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane Profesor Janinie Leskiewiczowej z okazji dziewięćdziesiątych urodzin. Uczniowie i przyjaciele, red. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński, DiG, Warszawa 2007, s. 55–68.
Epsztein Tadeusz, Ziemianie bez ziemi — byli właściciele ziemscy w PRL. Od reformy rolnej do III RP, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. Andrzej Nowak, IPN, IH PAN, Warszawa 2010, s. 529–542.
Komorowski Jerzy, Ziemiaństwo jako przedmiot badań, „Historyka” 41, 2011, s. 109–135. Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. Krzysztof A. Makowski, Kazimierz Karolczak, DiG, Warszawa 2017.
Smoczyński Rafał, Tomasz Zarycki, Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej, SCHOLAR, Warszawa 2017.
Zielińska Teresa, Poczet polskich rodów arystokratycznych, WSiP, Warszawa 1997.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 1–11, DiG, Warszawa 1992–2016.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

2

Start page:

351

End page:

364

Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.2.06

Source:

IH PAN, sygn. A.52/126/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

National Programme for the Development of the Humanities ;