Object structure

Name:

KZG, V 14 A, profil archeologiczny S wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 A

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

104,84-103,02 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny S wykopu – warstwy: 1 – brunatnoszara ziemia z drobnymi kamieniami (humus); 3 – szarobrunatna ziemia; 4-5 – skupisko kamieni niezwiązanych zaprawą, w szarobrunatnej ziemi; 6 –Szarobrunatna ziemia z wkładkami ciemnożółtego piasku i drobnymi kamieniami; 7 – okrzeski; 9 – ciemnobrązowa ziemia z węglami drzewnymi, popiołem i nielicznymi grudkami polepy; 10 – jasnożółty zbity piasek przemieszany z grudkami gliny i polepy; 12 – rdzawo-brązowa i ciemnobrązowa twarda ziemia o drobnych ziarenkach z węglami drzewnymi; 13 – jasnobrązowa, jednolita ziemia o drobnych ziarnach; 16 – jasnobrązowa, piaszczysta ziemia z węglami drzewnymi; 16a – brązowa, piaszczysta ziemia z bardzo licznymi węglami drzewnymi, warstwa zsuwowa po zniszczeniu konstrukcji drewnianych wału; 17 – skupisko kamieni niezwiązanych zaprawą; 18 – szarostalowa ziemia mułkowa z węglami drzewnymi i grudkami polepy; 27 – ciemnoszaro-brązowa piaszczysta ziemia z plamami pomarańczowej glinki i popiołem oraz przepalone belki drewniane; 32 – szarobrązowa ziemia próchniczna z grudkami i płatami gliny i węglami drzewnymi; 33 – szarobrunatna ziemia próchniczna z drobnymi kamieniami i niewielką ilością węgli drzewnych; 34 – dość zwarty ił; 35 – jasnoszara ilasta ziemia z drobnymi i nielicznymi węglami drzewnymi; 36 – jasnożółty piasek z grudkami rudawca; 37 – szarobrunatna ziemia, wypełnisko dołu posłupowego

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Krakowiak, Marianna

Data:

1985 ; 13.09.1985

ID:

TDR/1985/35

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: