Object structure
Name:

Trzebiatów, młyn wodny

Unified name:

Trzebiatów, młyn

ID number:

CeBaDoM/PL/01/WAM-a/./00033

Type of object:

Obiekt dziedzictwa przemysłowego

Location:

Polska ; woj. zachodniopomorskie ; pow. gryficki ; gm. Trzebiatów ; Trzebiatów

Topographic location:

54°03'50.9"N 15°16'14.9"E

See the map:

54.064148, 15.270818 OpenStreetMap

Hydrographic network:

Rega ; Młynówka

Century:

XX ; XX ; XXI

Functioning confirmed in year:

1925 ; 1925

Object type:

młyn wodny ; stacjonarny

Assignment:

zbożowy

Object description:

Młyn istniał do 1925 r., spłonął, a na jego miejscu postawiono małą elektrownię wodną.

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Rejestr zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego, stan na 31.03.2019: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.06.2019/ZPO-rej.pdf (dostęp 17.09.2019)
Witek W., Witek M., 2014, Młyny wodne na Pomorzu Zachodnim (źródła historycznej energii) [w:] Z nurtem rzeki, red. Maria Witek, Kamila Wójcik, Waldemar Witek, Alicja Trojanowska – Duluc, Szczecin, s. 29-49.
Witek W., 2014, Młyny wodne i wiatraki w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego – („Płyń wodo, wiej wietrze”), Zeszyty Siemczyńsko – Henrykowskie, t. IV, s. 55-71.

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

-

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: