Object structure

Title:

Przyczynki do znajomości fauny słodkowodnej wschodniej Afryki (Phyllopoda-Liścionogie) = Beiträge zur kenntnis der süsswasserfauna Ostafrikas (Phyllopoda)

Creator:

Grochmalicki, Jan Gabriel (1883–1936)

Publisher:

[wydawca nieznany] ; (Skład Główny u Gebethnera i Wolffa)

Place of publishing:

Poznań ; (Poznań)

Date issued/created:

1921

Description:

"Odbitka z Prac Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Serja B. T. 1. Z 2" ; 22 s. : il. ; 24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Skorupiaki - Liścionogie (Phyllopoda) - Afryka wschodnia - step Ussangu ; Fauna słodkowodna - Afryka wschodnia

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: