Object structure

Name:

KZG, V 12 D, plan wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V12D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

12

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

104,40-104,30

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; plan wykopu na gł. 104,40-104,30 m n.p.m.; warstwy: 28 – żółto-biaława zbita ziemia z zaprawą; 33 – szaro-jasnobrązowa, miejscami żółtawa ziemia z drobnymi węgielkami drzewnymi; 34 – warstwa ciemnobrązowo-szara, z wkładkami gliny zielonkawej i dużymi fragmentami węgli drzewnych; 35 – brunatno-ciemnoszara ziemia z drobnymi węglami drzewnymi; 36 – brązowo-brunatna ziemia z drobnymi fragmentami polepy i węgli drzewnych

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gula, Małgorzata

Data:

1987 ; 28.08.1987

ID:

TDR/1987/32

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan wykopu

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: