Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Publikacje znanych biologów

Unikatowa kolekcja kilkuset separatów z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, zawierająca wyniki badań i obserwacji krajowych i światowych w dziedzinach: entomologii, hydrobiologii, zoologii, ekologii, systematyki, limnologii i nauk pokrewnych.
Zbiór publikacji zawiera artykuły przeglądowe, opisy fauny i flory środowisk przyrodniczych polskich i zagranicznych. Zagadnienia opisane w publikacjach mogą stać się podstawą analiz ekologicznych i badań nad ochroną przyrody i zachowania gatunków. W kolekcji zawarto bowiem wyniki badań i obserwacji publikowane w wielu językach: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, czeskim, hiszpańskim i innych, dotyczące środowisk ówczesnej fauny i flory na szeroko pojętych terenach Polski, Europy (m.in. Litwy, Białorusi, Bałkanów, Finlandii, Belgii) i świata (Argentyny, Indii, Indochin, Azji, Rosji, Andów, Afryki, etc.). Udostępnienie w repozytorium publikacji znanych biologów szerokiemu gronu odbiorców wraz z metadanymi opracowanymi w językach polskim i angielskim może zaowocować ważnymi badaniami porównawczymi na całym świecie.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji