Orgelbrand, Michał, 1997, „Sierota ja, ach, mój Boże…” – pieśń pogrzebowa w wykonaniu mieszkańca wsi Mejry (Białoruś)