„Jak on jej wyhodował, jak ona była piękna dziewczyna!” – refleksje rozmówczyni z Radziwoniszek o przeczytanej lekturze pt. „Nędznicy” Wikotra Hugo (Białoruś), 1997, „Jak on jej wyhodował, jak ona była piękna dziewczyna!” – refleksje rozmówczyni z Radziwoniszek o przeczytanej lekturze pt. „Nędznicy”