Engelking, Anna (1959- ), 1997, „Dzicia małoje chocza pryczaszczeńja” - wypowiedź rozmówczyni z Radziwoniszek o mocy Eucharystii [Pryczaści] (Białoruś)