Object

Title: Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej = Struktura social'no-èkonomičeskogo prostranstva Varšavy 1931 i 1970 gg. v svete faktornogo analiza = Structure of socio-economic space of Warsaw of 1931 and 1970 in the light of factor analysis

This page uses 'cookies'. More information