Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Subject and Keywords
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Subject and Keywords = agriculture] OR [Subject and Keywords = rural areas] OR [Subject and Keywords = social capital] OR [Subject and Keywords = ownership transformation] OR [Subject and Keywords = state\-owned agriculture] OR [Subject and Keywords = agrotourism] OR [Subject and Keywords = rural tourism] OR [Subject and Keywords = infrastructure] OR [Subject and Keywords = rural population] OR [Subject and Keywords = suburban zone agriculture] OR [Subject and Keywords = Poland] OR [Subject and Keywords = Rozwój terenów wiejskich \-\- Polska \-\- 1990\- \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Rozwój terenów wiejskich \-\- zróżnicowanie regionalne \-\- Polska \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Rolnictwo \-\- reorganizacja \-\- Polska \-\- 1990\- \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Wsie \-\- Polska \-\- 1990\- \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = obszary wiejskie] OR [Subject and Keywords = kapitał społeczny] OR [Subject and Keywords = przekształcenia własnościowe] OR [Subject and Keywords = Państwowe Gospodarstwa Rolne] OR [Subject and Keywords = agroturystyka] OR [Subject and Keywords = turystyka wiejska] OR [Subject and Keywords = infrastruktura] OR [Subject and Keywords = ludność wiejska] OR [Subject and Keywords = rolnictwo strefy podmiejskiej] OR [Title = Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi] OR [Title = Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi] OR [Creator = Górz, Bronisław \(1937\- \). Red.] OR [Creator = Górz, Bronisław \(1937\- \). Red.]

Number of results: 1 952

items per page

Rydz, Eugeniusz (1938- ). Red. Rudnicki, Roman (1958- ). Red.

2009
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 - Stola, Władysława (1931- )

2002
Book

Głębocki, Benicjusz. Red. Kaczmarek, Urszula (rolnictwo). Red.

2005
Book

Bednarek-Szczepańska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-4986-2854 - Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

2014
Article

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 - Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polskie Towarzystwo Geograficzne.

2013
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

2005
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Red. https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 - Rydz, Eugeniusz (1938- ). Red.

2002
Book

Grykień, Stanisław. Red. Hasiński, Władysław. Red.

2007
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Red. https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

2004
Book

Komornicki, Tomasz (geografia) Red. Kulikowski, Roman Red.

2009
Book

Bednarek, Maria (1980- ). Red. Siłka, Piotr. Red. Świątek, Dariusz (1975- ). Red.

2008
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Red. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polskie Towarzystwo Geograficzne.

2013
Book

This page uses 'cookies'. More information