Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Subject and Keywords
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Subject and Keywords = cultural landscape] OR [Subject and Keywords = rural areas] OR [Subject and Keywords = national minorities] OR [Subject and Keywords = rural tourism] OR [Subject and Keywords = local development] OR [Subject and Keywords = renewable energy resources] OR [Subject and Keywords = Poland] OR [Subject and Keywords = Krajobraz kulturowy \-\- Polska \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Rozwój terenów wiejskich \-\- Polska \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = Polska \-\- sytuacja na wsi \-\- konferencje \[KABA\]] OR [Subject and Keywords = obszary wiejskie] OR [Subject and Keywords = mniejszości narodowe] OR [Subject and Keywords = turystyka wiejska] OR [Subject and Keywords = rozwój lokalny] OR [Subject and Keywords = odnawialne surowce energetyczne] OR [Title = Regionalny wymiar przemian polskiej wsi \- aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas \- social and environmental aspect] OR [Creator = Wójcik, Marcin \(geografia\). Red.]

Number of results: 1 832

items per page

Bednarek-Szczepańska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-4986-2854 - Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

2014
Article

Górz, Bronisław (1937- ). Red. Guzik, Czesław (1939- ). Red.

2003
Book

Rydz, Eugeniusz (1938- ). Red. Rudnicki, Roman (1958- ). Red.

2009
Book

Grykień, Stanisław. Red. Hasiński, Władysław. Red.

2007
Book

Bednarek-Szczepańska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-4986-2854 -

2010
Book

Bednarek, Maria (1980- ). Red. Siłka, Piotr. Red. Świątek, Dariusz (1975- ). Red.

2008
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

2008
Book

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 - Kowalski, Mariusz Mazur, Marcin

2009
Article

This page uses 'cookies'. More information